Обратно 09.10.2017

Разширяване на асортимента: саморегулиращи се нагревателни кабели (СНК)

Саморегулиращите се нагревателни кабели (СНК) се използват за ефективно нагряване на всякакви повърхности, с които са в съприкосновение. Прилагат се за защита от замръзване на всякакви тръбопроводи в условията на ниски температури и обледяване, положени открито или на дълбочина до границата на замръзване на почвата . В частност, СНК се използват за профилактика срещу заледяване на тръби за студена вода във ВиК инсталации, като осигуряват тяхната безаварийна работа в продължение на цялата година.

Принципа на работа на СНК е прост. Това е двужилен кабел, способен да излъчва различна топлинна мощност на различни участъци по своята дължина – всичко се определя от температурата на околната среда, в която се намира участъкът. В това се състои смисълът на саморегулирането на СНК: ниска околна температура — високо топлоотделяне, средна околна температура — средно топлоотделяне, висока околна температура — ниско топлоотделяне. В резултат на своите уникални особености, СНК намират многобройни приложения в бита.

Електротехническа Компания E.NEXT-България предлага голям избор от СНК за защита от обледяване или за поддържане на температурата на тръби и съдове в безопасни или рискови зони на ВиК инсталации, за подгряване на покриви, улуци, стълбища, алеи, рампи, входове, оранжерии. И това далеч не са всички сфери, в които с успех може да се използват СНК.

Снимка Наименование Мощност, W/m Код за поръчка
Саморегулиращ се нагревателен кабел 10W/m TESR-10-AO 10 h12550070
Саморегулиращ се нагревателен кабел 20W/m TESR-20-AO 20 h12550071
Саморегулиращ се нагревателен кабел 30W/m TESR-30-AO 30 h12550072

Научете новините на първо място!

Запишете се за нашия бюлетин и първите, които знаят за промоции, продуктови иновации и развитие на Компанията!