Обратно 20.01.2017

Поредно разширение на асортимента — релeта за контрол и управление

Компания E.NEXT-България получи на склад релета за време, релета за напрежение и релета за контрол на мощност.

Релетата за време и таймерите e.control.t са предназначени за автоматично включване/изключване на електротехническо оборудване съгласно зададена задръжка по време или зададена програма по сигнал за управление или подадаване/спиране на захранващото напрежение.

Релетата за напрежение служат за защита от пикове и спадове на напрежението, прекъсвания и/или асиметрия на фазите посредством изключване от захранващата мрежа.

Асортимент:

Многофункционално реле за време (таймер) e.control.t06

e.control.t06

Предназначено е за осигуряване на задръжка във времето за включване/изключване в мрежи за автоматика и управление на различни технологични процеси спрямо захр. напрежение или управляващия контакт.

Реле за време e.control.t07

e.control.t07

Предназначено е за осигуряване на задръжка на времето за изключване при прекъсване (загуба) на захранващото напрежение в мрежи за автоматика и управление на различни технологични процеси и системи за включване на резервно захранване и др.

Седмичен електронен таймер e.control.t08

e.control.t08

Предназначен е за автоматично включване/изключване на електрическото оборудване чрез настройване на интервали в период на седмица, в системи за автоматика и управление на различни технологични процеси. Времето за включване/изключване се установява от потребителя.

Седмичен двуканален електронен таймер e.control.t09

e.control.t09

Предназначен е за автоматично включване/изключване на 2 групи електротехническо оборудване, независимо една от друга чрез задаване на интервали от време в период на седмица в мрежи за автоматика и управление на различни технологични процеси.

Астрономичен двуканален електронен таймер e.control.t10

e.control.t10

Предназначен е за автоматично управление на осветление (или друго електротехническо оборудване) с помощ на две независими групи контакти без използване на датчици за осветеност, с управляема комутация по време на залеза и изгрева на слънцето на база на координати на местоположението.

Реле за време с асиметричен цикъл на повторение e.control.t17

e.control.t17

Предназначено е за осигуряване на периодични задръжки по време на включване/изключване в мрежи за автоматика и управление на различни технологични процеси спрямо захранващото напрежение или напрежението на управляващия контакт.

Реле за контрол (мониторинг) на напрежение еднофазно e.control.v02

e.control.v02

Предназначено е за непрекъснат контрол на стойността на захр. напрежение в еднофазни мрежи за променлив ток и защита на потребителите на електроенергия от повишено или понижено напрежение, по метода на изключване на захр. напрежение на изхода до установяването му в граници, със зададена задръжка на времето и автоматично включване на захранването при възстановяване на нормално (номинално) ниво на напрежение.

Реле за контрол на напрежение e.control.v06

e.control.v06

Предназначено е за непрекъснат контрол на:
— стойностите на трифазното напрежение на променливия ток и защита на потребителите на електроенергия от повишено или понижено напрежение;
— правилно редуване на фазите;
— симетричност на мрежовото напрежение (пресичане на фазите);
— пълнофазност на мрежовото напрежение (прекъсване на фаза).

Реле за контрол на ток (приоритетно) e.control.w02

e.control.w02

Предназначено е за контрол на общия ток в захранващата мрежа и реагира на превишаване на допустимото натоварване чрез изключване на по-малко приоритетни товари.

Реле за контрол на мощност на помпа, еднофазно e.control.w03

e.control.w03

Предназначено е за защита на потопяеми помпи от "работа в сух режим", претоварване и повишено захранващо напрежение.

Реле бистабилно импулсно e.control.i01

e.control.i01

Предназначено е за управление по двупроводна линия на осветително и друго електротехническо оборудване от няколко места с помощ на паралелно свързани бутонни ключове.

Реле за осветление с външен датчик e.control.s01

e.control.s01

Предназначено е за автоматично включване и изключване на осветително и друго електротехническо оборудване в зависимост от нивото на осветеност.

Реле за контрол на температура e.control.h01

e.control.h01

Предназначено е за контрол и поддържане на температурата на въздуха в жилищни и производствени помещения, както и на обекти и течности в различни технологични процеси, при зададено ниво чрез управление на отоплително или охлаждащо оборудване.

Интервал за настройка на температурата: -5…+40°С

Реле за контрол на температура e.control.h02

e.control.h02

Предназначено е за контрол и поддържане на температурата на въздуха в жилищни и производствени помещения, както и на обекти и течности в различни технологични процеси, при зададено ниво чрез управление на отоплително или охлаждащо оборудване.

Интервал за настройка на температурата: -25…+130°СНаучете новините на първо място!

Запишете се за нашия бюлетин и първите, които знаят за промоции, продуктови иновации и развитие на Компанията!