Обратно 15.04.2015

Компенсация на реактивната мощност

Реактивната мощност е необходима за индуктивните товари, но не се използва за осъществяване на полезна работа. В същото време тя трябва да се изработва и доставя чрез мрежата. Възниква необходимост от мощни трансформатори, генератори и мрежи и се причиняват значителни загуби на напрежението в мрежата.

Включването на кондензатори, изработващи реактивна мощност, се нарича компенсация или повишение на коефициента на мощността. Това е най-икономичния и лесен начин за осигуряването на необходима реактивна мощност.


Инсталирането на КРМ позволява за:

При правилния избор, с приспособяване към конкретните условия на мрежата, монтирането на компенсацията на реактивната мощност позволява:

 • намаляване или премахване на таксите за реактивна мощност;
 • намаляване на загубите от активна мощност;
 • разтоварване на разпределителните трансформатори;
 • увеличаване на пропускателната способност на линиите за електозахранване;
 • увеличаване на напрежението на потребителите до нормалното ниво;
 • намаляване на нивото на висшите хармоници в мрежата.


Проектиране и изчисляване за ниско напрежение и високо напрежение на системи за КРМ

На основа на разработките на испанската компания «Lifasa», нашата компания предлага комплексен подход за решение на проблемите за компенсация на реактивната мощност.

Само правилно проектирано решение за компенсация на реактивната мощност, според спецификата на натоварването на обекта, позволява да се избегнат отрицателни явления, като недостатъчна и излишна компенсация, хармонично изкривяване и др. Затова е необходимо да се направи внимателен анализ на режима върху работа на електроинсталацията.

Първичните данни, необходими за разработване върху проекта за компенсация на реактивната мощност на страната 0.4 kV:

 • еднолинейна схема РУ 0.4 kV;
 • мощност на трансформаторите;
 • данните на консумацията за активна и реактивна мощност за една година, месечно;
 • тип на натоварването (двигатели, машини, пещи и т.н.);
 • наличие на нелинейни натоварвания (импулсни захранвания, честотно-преобразувателна техника и др.);
 • наличие на бързопроменящо натоварване (електроженови инсталации, инсталации за кранове и др.);
 • денонощен график на консумацията за активна и реактивна мощност;
 • сметка за заплащането за реактивна мощност за една година, месечно.

При липсата на тези или други данни, Интернационална електротехническа група «E.NEXT» може да направи необходими измервания и изследвания на обектите на клиента с помощта на стационарни или портативни анализатори за качеството на електроенергията. След анализа на всички получени данни се разработва оптимално техническо решение на дадения обект, със задължително изчисляване на топлинния режим на монтираната инсталация.


Монтиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на системи за КРМ


Научете новините на първо място!

Запишете се за нашия бюлетин и първите, които знаят за промоции, продуктови иновации и развитие на Компанията!