Обратно 04.12.2017

Електротехническата компания E.NEXT-България разширява асортимента на своите продукти.

e.tc.protect

Предлагаме на Вашето внимание инструменти за различни видове работа. Използват се както в ежедневието, така и в професионалната дейност, имат прост дизайн и позволяват да се решат най-различни задачи .

Инструментът за окабеляване служи за висококачествено изпълнение на различни видове специални електрически и металообработващи дейности, с различни нива на сложност. Използва се за улесняване,увеличаване на производителността, скоростта и безопасността на работата.

Наименование Код за заявка
Клещи e.tool.crimp.hs.30.j.0,5.6 за съединяване на изолирани кабелни обувки 1,5-6,0 кв.мм t002002
Клещи e.tool.crimp.hs.10.1,5.6 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 1,5-6,0 кв.мм t002003
Клещи e.tool.crimp.hs.101.1.10 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 1,0-10,0 кв.мм t002004
Клещи e.tool.crimp.hx.26.b.6.25 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 6-25 кв.мм t002007
Клещи e.tool.crimp.hx.16.6.16 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 6-16 кв.мм t002008
Клещи e.tool.crimp.hs.22.6.25 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 5.5-25 кв.мм t002009
Клещи e.tool.crimp.hs.38.6.35 за съединяване на неизолирани кабелни обувки 5.5-35 кв.мм t002010
Клещи e.tool.crimp.hx.50.b.6.50 за съединяване на кабелни обувки 6-50 кв.мм t002011
Клещи e.tool.crimp.hsc.8.6.4 за съединяване на изолирани кабелни обувки 0,08-6 кв.мм t002015
Клещи e.tool.crimp.hs.313 за съединяване, рязане, оголване на проводници. t002016
Клещи e.tool.cutter.lk.125 за рязане на медни и алуминиеви кабели с напречно сечение до 125 кв.мм (диаметром до 21мм) t003003
Клещи e.tool.cutter.lk.60.a.50 за рязане на медни и алуминиеви кабели с напречно сечение до 60 кв.мм t003006
Клещи e.tool.strip.700.a.0,5.2 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,5-2 кв.мм t004001
Клещи e.tool.strip.700.d.0,2.4 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,2-4 кв.мм t004003
Клещи e.tool.strip.700.n.0,5.3,2 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,5-3,2 кв.мм t004004
Клещи e.tool.strip.1040.8.16 за отстраняване на изолацията на проводниците 8-16 кв.мм t004005
Клещи e.tool.strip.1041.1.6 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,9-6 кв.мм t004006
Клещи e.tool.strip.1042.0,2.1,25 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,2-1,25 кв.мм t004007
Клещи e.tool.strip.1043.0,25.0,65 за отстраняване на изолацията на проводниците 0,25-0,65 кв.мм t004008
Клещи резачки e.tool.pliers.ts.04312 t005001
Клещи e.tool.pliers.ts.04313 t005002
Клещи резачки e.tool.pliers.ts.04315(удължени) t005003
Клещи островърхи e.tool.pliers.ts.04316 t005004
Клещи e.tool.pliers.ts.04318 t005006
Клещи островърхи e.tool.pliers.ts.04301 t005007
Клещи островърхи e.tool.pliers.ts.04302 t005008
Клещи резачки e.tool.pliers.ts.04305 t005009
Клещи e.tool.pliers.ts.04308 t005010
Клещи e.tool.pliers.ts.04309 t005011
Клещи e.tool.crimp.hs.2008.r за съединяване на 4-х, 6-x, 8-x PIN конектори. t006001
Клещи e.tool.strip.1040.8.16 за отстраняване на изолацията на проводниците 8-16 кв.мм t004005
Инструмент e.tool.plint.qh.613.314 свързочен t006004
Инструмент e.tool.plint.ly.314.kr свързочен t006005
Отверка изолирана e.tool.st.303 (3*75) права t009001
Отверка изолирана e.tool.st.404 (4*100) права t009002
Отверка изолирана e.tool.ph.604 (PH2*100) кръстата t009007
Набор отверки изолирани e.tool.set.8000.11 t009009
Набор отверки изолирани e.tool.set.8500.12 t009011

Научете новините на първо място!

Запишете се за нашия бюлетин и първите, които знаят за промоции, продуктови иновации и развитие на Компанията!