Обратно 24.11.2017

13 години на пазара за електрооборудвания

papucilor de cablu e.terminal.stand

Е.НЕКСТ-това е лидерство и откритост, развитие и актуални решения,ефективност и насоченост към резултатите.

Е.НЕКСТ-това са съвременни производствени мощности, инженерингови решения,технически лаборатории, сервизни центрове,регионални търговски и административни офиси в Полша, България, Румъния, Украйна и Молдова.

За времето през което е работил, екипът на E.NEXT успешно реализира стотици проекти във всички сектори на икономиката - от тяхното разработване, до монтаж и пускането им в експлоатация, успешно осъществи редица модернизации и реконструкции относно електрозахранването на крупни обекти, разработи и внедри десетки системи за автоматизация на управлението на технологичните процеси.

Сред клиентите на компанията са най-големите предприятия от различни индустриални отрасли в цяла Украйна.

Благодарим на всички, които са в партньорски отношения с E.NEXT,на тези с които работихме много години и които продължават да са с нас сега.

Пожелаваме на всички нови постижения, икономически растеж и финансова стабилност, а на екипът - здраве, лично щастие и просперитет!


Научете новините на първо място!

Запишете се за нашия бюлетин и първите, които знаят за промоции, продуктови иновации и развитие на Компанията!