Контактори


		
		

Избор по параметри

IP

Монтаж

Брой полюси (фази)

Номинален ток In, А

Страница: 1 2 3 След.

Контакторът е влючвател/изключвател, управляван електрически. Представлява електромагнитно двупозиционно устройство, предназначено за включване и изключване (комутация) на електрически вериги с ниска честота. Апаратът може да се сравни с електромагнитно реле. Затварянето и отварянето на контактите на устройството се извършва от електромагнитен механизъм (привод).

Устройство на електромагнитния контактор:

Контакторът се състои от електрически управляема бобина с магнитопровод и котва. В апарата има: главни и допълнителни контакти, дъгогасителна система и електромагнитна система. Отварянето и затварянето на Размыкание и размыкание? силовата верига се извършва от главните контакти. Контактите са проектирани за условия на многократно, често включване и изключване. Осигурено е и продължително провеждане на номиналния ток през главните контакти, които по правило са от мостов или вилков тип.

Контакторите имат следната класификация:

  • По номиналното напрежение на главната верига;
  • По вида на тока, включващ бобината и/или главната верига;
  • По номиналия ток на главната верига;
  • По броя на комутираните контакти (полюси);
  • По номиналното напрежение управляващо бобината;
  • По наличието на допълнителни контакти.

По тип контакторите се разделят на модулни, вакуумни и електромагнитни.

Най- широко разпространение имат контакторите за постоянен ток, както и трифазните контактори за променлив ток. Във връзка с честите комутации на устройствата има високи изисквания за електрическа и механична износоустойчивост.Изключването на токове от късо съединение от контакторите не е предвидено.Комутират се само номиналните токове.

Контакторите са изключително удобни за постоянно пускане и спиране на помпи, електро-двигатели или други електрически уреди и оборудване.

Научете новините на първо място!

Запишете се за нашия бюлетин и първите, които знаят за промоции, продуктови иновации и развитие на Компанията!