Дефектнотокова защита ДТЗ

Дефектнотокова защита ДТЗ

				
		

Избор по параметри

IP

Брой полюси (фази)

Номинален ток In, А

Страница: 1 2 След.

Диференциално токовата защита (диференциален автомат) е специален апарат, служещ за включване/изключване на електричеството при определени условия. Служи за предпазване на сгради и съоръжения от възникване на пожар при утечка на електричество през повреден проводник и изолация и за защища на хора от поражения от електрически ток.

В ДТЗ е поставен специален елемент – диференциален токов трансформатор, извършващ анализ на входящите в него токове. При наличие на най-малка разлика на стойностите, автоматът прекъсва всички входящи в него групи контакти и изключва товара, в който е регистрирана утечката.Устройството работи по правилото на Кирхоф: сумата на входящите в един възел токове е равна на сумата на изходящите. Когато се работи без проблеми, контролната сума е равна на нула, но когато сумата превишава предварително зададена стойност , е необходимо неизправната част от веригата да се изключи от подаване на електричество.

Относно безопасността, ДТЗ значително превъзхожда различните автомати и прекъсвачи, поради реакцията на малки утечки на ток във веригите и са разчетени за защита на човека от поражения на тока. Те притежават много малко време на изключване - сработват за 20-40 ms, почти светкавично. Без да имаме в предвид преимуществото пред прекъсвачите, ДТЗ е самостоятелно устройство, изпълняващо роля на защита от поражения от ток на утечка не е способно да показва и предотврати неизправности в мрежата. Например, при късо съединение фаза-нула закона на Кирхоф се изпълнява и ДТЗ не сработва, докато в такава ситуация прекъсвачът ще изключи и защити веригата от късо съединение.

Научете новините на първо място!

Запишете се за нашия бюлетин и първите, които знаят за промоции, продуктови иновации и развитие на Компанията!